Pages

Sunday, March 26, 2017

learn

 1. Myn kal aaya thaa. I came yesterday.
 2. Myn Abhi aathaa hoon.I come now.
 3. Myn aaj yahan aayaa hoon. I have come here today.
 4. Myn kal udher/whan aawoonga. I will come there tomorrow.
 5. Myn kal cinema dekha.I saw cinema/movie yesterday.
 6. Myn aaj/abhi cinema/movie dekhthaa hoon.I see a movie/cinema today/now.
 7. kal yesterday aaj today abhi now kal tomorrow.
 8. Myn kal kela khayaa.I ate a banana yesterday.
 9. Myn aaaj/abhi apple khaathaa hoon.
 10. I eat now/today an apple.
 11. Myn kal anaar kawoonga.
 12. I will eat a pomegranate tomorrow.
 13. Myn  kal aaya/gaaya/khaayaa/dekha/soya/utah/haasa/roya/byta/mila/piya/sunaa/ khola/bandhkiya/ bola/ kaha/ diyaa/liyaa/
 14. I came /Iwent/I ate/I saw/I slept/ I got up/ I laughed/I cried/
 15. I sat. I met/ I drank/ I listened/ I opened/ I closed/ I spoke/ I told/ I gave/ I took/
 16. Myn aaj/abb/abhi/
 17. I today/now/now
 18. aatha hoon. jaathaa hoon/ khaatha hoon. Dekhtha hoon/ sothaa hoon/ utthaa  hoon/ hastha hoon rothaa hoon/ bythaa hoon/ milthaa hoon/ peetha hoon sunthaa hoon/ kholthaa hoon/ bandh kartha hoon/ bolthaa hoon/ kahthaa hoon/ dethaa hoon/ lethaa hoon.
 19. Myn kal I tomorrow/
 20. aawoonga/ jaawoonga/ khawoonga/ dekhoonga/ sowunga/ uttoonga/ hasoonga/rowunga/ bytoonga/ miloonga/ peewoonga/ sunoonga/ kholoonga/ bandh karoonga/ boloonga/ kahoonga/ dewoonga/ laywoonga.